35 lat ciągłęgo rozwoju, aby zapewnić
Państwu najwyższą jakość usług.
  Kraków9:00 - 15:00
12267 77 86
  Wieliczka8:00 - 17:00
12 278 14 98
 
Gdzie jesteś: Główna » Sklep online » Urządzenia fiskalne » Serwis kas i drukarek fiskalnych

Serwis kas i drukarek fiskalnych

Od wielu lat zajmujemy się sprzedażą, instalacją jak i również doradztwem przy wyborze urządzenia fiskalnego. Posiadamy uprawnienia takich firm jak m.in.: Novitius, Prosnet, Datecs, Torell Sharp.  Zapewniamy szkolenia w zakresie obsługi kas i drukarek fiskalnych oraz pomagamy przy wdrożeniu w oprogramowanie produktu.  Prowadzimy usługi serwisowe urządzeń fiskalnych z dojazdem do klienta.

Dużo problemów stwarza podatnikom utrudniony dostęp do przepisów prawnych regulujących kwestie związane z kasami fiskalnymi. 
Brak ich usystematyzowania i skompletowania w jednym akcie prawnym; nie są one drukowane w Dzienniku Ustaw (poza ustawą i rozporządzeniem) a dostępne są jedynie w postaci pism Ministerstwa Finansów, do których dostęp jest czasami wręcz niemożliwy. Aby pewne sformułowania były czytelne, podajemy wyjaśnienie kilku pojęć związanych z tym tematem.

Kasa rejestrująca: 

Urządzenie służące do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego.

Program pracy kasy:

Jest to program pracy kasy (modułu fiskalnego) dopuszczony przez Ministra Finansów do stosowania, zapewniający prawidłowy i trwały jednokrotny zapis wielkości obrotu i kwot podatku w pamięci fiskalnej kasy oraz wydruk oryginału i kopii paragonów i raportów fiskalnych a także wydruków niefiskalnych (nie zawierających transakcji sprzedaży) dopuszczonych do druku przez program pracy kasy. 

Program aplikacyjny kasy:

Jest to program współpracujący z modułem fiskalnym, odpowiedzialny za prawidłowe zaprogramowanie funkcji oraz zabezpieczający przed wprowadzeniem do kas funkcji, rozwiązań technicznych i programowych nie dopuszczonych programem pracy kasy.

Moduł fiskalny kasy: 

Jest to urządzenie rejestrujące obrót i wyliczające kwoty podatku należnego, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy.

Pamięć fiskalna kasy: 

Jest to urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych dopuszczonych programem pracy kasy, bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia.

Drukarka kasy: 

Jest to urządzenie drukujące wszystkie dokumenty dopuszczone programem pracy kasy do druku przez daną kasę.

Fiskalizacja kasy: 

Jest to moment dokonania jednokrotnej i niepowtarzalnej czynności inicjującej pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy zakończony wydrukiem dobowego raportu fiskalnego.

Numer unikatowy kasy: 

Jest to indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej kasy przez Ministra Finansów, identyfikujący każdą kasę, który nie może być przypisany innym urządzeniom.

Paragon fiskalny: 

Jest to wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej czynności.

Raport fiskalny (dobowy i okresowy): 

Jest to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres, w ujęciu według poszczególnych stawek podatkowych oraz sprzedaży zwolnionej z podatku.

Wydruk niefiskalny: 

Jest to każdy nie zawierający transakcji sprzedaży dokument wydrukowany przez kasę przed jej fiskalizacją oraz każdy inny dokument dopuszczony programem pracy kasy do druku, poza paragonem fiskalnym i raportami fiskalnymi.

Producent kas rejestrujących: 

Jest to osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wytworzyła i wprowadza do obrotu kasy rejestrujące.

Importer kas rejestrujących: 

Jest to osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wprowadza do obrotu importowane kasy rejestrujące.

Serwis kas rejestrujących: 

Są to czynności obejmujące fiskalizację kas, ich naprawy i konserwacje oraz przeglądy prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów.

 

Do góry