35 lat ciągłęgo rozwoju, aby zapewnić
Państwu najwyższą jakość usług.
  Kraków9:00 - 15:00
12267 77 86
  Wieliczka8:00 - 17:00
12 278 14 98
 
Gdzie jesteś: Główna » Reklamacje

Reklamacje i zwroty

Właścicielem strony www.biurotex.pl jest:

Firma Handlowo Usługowa Biurotex Janusz Kmiecik
Rynek Górny 5, 32-020 WIELICZKA
NIP: 6830004220
tel./fax 12 278 14 98, tel. 12 250 07 50
e-mail: biuro@biurotex.pl

 

 1. Reklamacje dotyczące produktów sprzedanych Klientowi przez Biurotex rozpatrywane są w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. 
 2. Produkty sprzedawane przez BIUROTEX objęte są gwarancjami producentów lub dystrybutorów. Klient może skorzystać z udzielonej przez producenta lub dystrybutora gwarancji i reklamować produkt u gwaranta (bezpośrednio lub poprzez pośrednictwo Biurotex).
 3. Sprzedawca udziela gwarancji na wykonane usługi w zakresie wykonywania pieczątek (gumek – podstaw tekstowych) 24 miesiące, zalecanym użytkowaniem.
 4. Zlecenie realizowane jest w takiej postaci, jakiej został przygotowany przesłany plik. Ewentualne różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem a wizualizacją wydruku na ekranie monitora nie stanowią podstawy reklamacji.
 5. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony na koszt Biurotexu lub serwisu gwarancyjnego.
 6. Jeśli naprawa lub wymiana nie będą możliwa (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), Biurotex zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w serwisie produkt do wyboru.
 7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru, a odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie lub elektronicznie firmę BIUROTEX.
 8. Roszczenia reklamacyjne nie mogą przekraczać wartości zamówionego towaru.

Zwroty

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem pkt.4 poniżej. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku produktów z usługą personalizacji.   
 2. Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu objęcia produktu w posiadanie przez Klienta. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej.
 3. Biurotex, niezwłocznie, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta od o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Biurotex może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku zwrotu produktu zakupionego na paragon wraz ze zwrotem należy przesłać do Biurotex-u oryginalny paragon.
 4. Biurotex dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem chyba, że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktu „za pobraniem”, Biurotex jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego kosztów dostarczenia produktów, jedynie w wysokości kosztu przesyłki zamówienia opłaconego z góry.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Wysokość kosztów produktu zależna jest od ilości, gabarytów oraz wagi zwracanych produktów, jak również cennika przewoźnika wybranego przez Klienta.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy
Pobierz pouczenie odstąpienia od umowy

Do góry